• شنبه تا پنج شنبه

  09:00 صبح - 06:00 عصر

 • آدرس ایمیل

  info@nemashahr.com

 • ثبت سفارش

تابلو علائم هشداری

تابلو علائم هشداری

تابلوهای ایمنی متشکل از یک نماد گرافیکی، شکل هندسی و رنگ های ایمنی خاصی می باشند.

در واقع تابلو های ایمنی از بروز هر اتفاق یا حادثه ای پیشگیری می کند.

الزامات موجود در خصوص علائم ایمنی

تابلوهای ایمنی متشکل از یک نماد گرافیکی، شکل هندسی و رنگ های ایمنی خاصی می باشند.

در واقع تابلو های ایمنی از بروز هر اتفاق یا حادثه ای پیشگیری می کند.

مفاهیم رنگ ها و اشکال در تابلوهای ایمنی

هر یک از رنگ ها و اشکال در تابلوهای ایمنی مفاهیم هشداردهنده، پیام ایمنی، ممنوعیت و … را می رسانند.

برای به خاطر سپردن مفاهیم تابلوهای ایمنی بهتر است که معنای هر رنگ و شکل را به صورت زیر بدانیم:

 • علائمی که پس زمینه زرد دارند، علائم هشدار دهنده هستند.
 • علائم با پس زمینه سبز، یک پیام ایمنی را می رسانند.
 • علائم با پس زمینه آبی، یک دستورالعمل را نشان می دهند.
 • علائم با پس زمینه قرمز رنگ با خط اریب، نماد ممنوعیت می باشند.
 • رنگ قرمز با مربع و یا مستعطیل مربوط به تجهیزات آتش نشانی است.

نکاتی در مورد انتخاب علائم و تابلوهای ایمنی

با توجه به تنوع و گستردگی علائم و تابلوهای ایمنی، استفاده از نکات زیر برای کلیه افراد ضروری خواهد بود.

 1. در انتخاب تابلوها، توجه به سن افراد و سواد آن ها ضروری می باشد.
 2. انتخاب جنس تابلوها و ماندگاری شبرنگ ها با توجه به مدت زمان پروژه تعیین گردد.
 3. در صورت وجود فعالیت های کار در شب، توامان از تابلوهای شبرنگ و شبنما استفاده گردد.
 4. برنامه سرویس، نگهداری و نظافت تابلوها بایستی به صورت هفتگی انجام گردد.
 5. انتخاب ارتفاع نصب تابلوها با توجه به داده های آنتروپومتریک سازمان انجام گردد.
 6. در انتخاب زوایای مربوط به علائم ترافیکی رعایت مقررات وزارت راه الزامی می باشد.
 7. استفاده از رنگ های متفرقه و سلیقه ای در علائم و تابلوهای ایمنی ممنوع می باشد.
 8. در زمان نصب تابلوهای خروج اضطراری به مسائلی همچون ارتفاع نصب کم توجه گردد.
 9. علائم و تابلوهای ایمنی و شرایط نصب آن ها نباید خطراتی را برای پرسنل ایجاد نماید.

 

 

Call Watsapp